Председател на Държавна агенция "Национална сигурност"

 

Владимир Писанчев

 

Владимир Писанчев е назначен за председател на Държавната агенция „Национална сигурност” с 5-годишен мандат, с решение на Народното събрание от 19 юли 2013 г. на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по предложение на министър-председателя на Република България.

 

Владимир Писанчев е роден през 1963 г. в София.

Магистър е от СУ „Св. Климент Охридски”.

Започва работа в дирекция „Оперативно издирване” на МВР през 1992 г., а година по-късно е назначен в НС „Сигурност” – МВР, където преминава през всички нива на служебната йерархия.

Започнал работа в ДАНС, той напуска по собствено желание през октомври 2008 г., когато е директор на дирекция.

През 2009 г. отново е назначен като директор в ДАНС, а през 2012 г. е определен за заместник-председател на агенцията.

Награждаван е многократно за отлично изпълнение на професионалните си задължения.