Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост
There are no translations available.

                                               ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

                                                                      О  Б  Я  В  Я  В  А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост, предоставени

за управление на ДАНС, с административен адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45

І. Обекти на търга:

1. Административна сграда на адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 45:

1.1. Обект Бюфет – 2 бр. с обща наемна площ – 194 кв. м.;

1.2. Обект Стол – 1 бр. с обща наемна площ – 498 кв. м.

2. Административна сграда на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 133А: Обект Стол и бюфет  - 1 бр. с обща

наемна площ – 627 кв.м.

3. Административна сграда на адрес: гр. Банкя: Обект Бюфет – 1 бр. с обща наемна площ – 45 кв. м.

ІІ. Срок за отдаване под наем: 2 (две) години с възможност за удължаване до 10 години с допълнителни споразумения.

ІІІ. Краен срок за подаване на заявления за участие с необходимите документи–16:00 часа на 15.05.2014 г. 

в сградата на ДАНС–гр. София, бул. „Черни връх” № 45.

Търгът ще се проведе на 18.07.2014 г. от 11:00 часа в сградата на ДАНС–гр. София, бул. „Черни връх” № 45.

 

Тип на документа Дата
1 Обява                                            10.04.2014г.
2 Условия на търга