„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
There are no translations available.

 

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на летни и автомобилни гуми - по спецификация
Документи: (Публикувано на 18.04.2018 г., 17:04 ч.)
 Протокол  (Публикувано на 09.05.2018 г., 16:12 ч.)
   
   

 

 

 

 
„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция
There are no translations available.

Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (815036)

Номер на поръчката:

01666-2017-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление

Име:

„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”

Описание:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, присъединени на ниво средно и ниско напрежение”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област София, област София-град и област Ловеч, присъединени на ниво средно и ниско напрежение, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Варна и област Добрич, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на област Хасково и област Стара Загора, присъединени на ниво ниско напрежение”, за срок от 3 години”. 2. Обекти: 2.1 За ОП № 1 - 9 обекта Н.Н. и 4 обекта Ср.Н.; 2.2 За ОП № 2 - 3 обекта Н.Н и 2.3 За ОП № 3 - 3 обекта Н.Н. 3. Прогнозната стойност за период от 36 (тридесет и шест) месеца по ОП № 1 - 513 000,00 лева без ДДС; по ОП № 2 - 12 800,00 лева без ДДС и по ОП № 3 - 9 200,00 лева без ДДС. Общата прогнозна стойност за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа на ел. енергия за период от 36 (тридесет и шест) месеца е 535 000,00 лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

 Становище за осъществен конрол от АОП:

 

Договори

 (Публикувано на 20.02.2018 г., 16:30 ч.)

Договор

Допълнително споразумение

 (Публикувано на 13.04.2018 г., 16:07 ч.)

 

 Решение за прекратяване

(Публикувано на 18.04.2018 г., 16:40 ч.) 

Обявление за възложена поръчка - информация за невъзлагане

 (Публикувано на 08.05.2018 г., 16:27 ч.)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
There are no translations available.

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции.
Описание: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции: Обособена позиция № 1– „Твърд диск”; Обособена позиция № 2 – „Комуникационни компоненти”; Обособена позиция № 3 – „Вентилатори”; Обособена позиция № 4 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас”.
Документи: (Публикувано на 13.11.2017 г., 17:14 ч.)
Удължаване на срока за подаване на оферти (Публикувано на 21.11.2017 г., 17:14 ч.)
Протокол (Публикувано на 12.12.2017 г., 17:14 ч.)
Договор (Публикувано на 22.12.2017 г., 14:32 ч.)
 
„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции, както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
There are no translations available.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (813415)
Номер на поръчката: 01666-2017-0009
Процедура: Договаряне
Име: „Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
Описание: Обособена позиция № 1 „Периферни устройства и носители на информация” 1 Тонколона 2 бр. 2 Клавиатура - гъвкава 2 бр. 3 Клавиатура 32 бр. 4 Клавиатури тип 1 20 бр. 5 Мишки 20 бр. 6 Компютърна мишка 43 бр. 7 Компютър-на мишка безжична 5 бр. 8 Звукова карта външна 15 бр. 9 Карти- памет 32GB 10 бр. 10 Карти- памет 64GB 18 бр. 11 DVR-USB 2 бр. 12 Модем USB 4G 6 бр. 13 USB HUB 4 бр. 14 Удължителен кабел за usb 10 бр. 15 Patch кабел 36 бр. 16 Външно записващо устройство Blue -Ray 6 бр. 17 Преходник към dvi 12 бр. 18 М.2/МSATA TO SATA адаптер 5 бр. 19 Външен HDD тип 1 - 10 бр. 20 Външен HDD тип 2 - 1 бр. 21 Станция за копиране на твърди дискове 2 бр. 22 USB FLASH памет 8GB – тип 1 - 400 бр. 23 USB FLASH памет 8GB – тип 2 - 260 бр. 24 USB FLASH памет 16GB - 10 бр. Обособена позиция № 2 „Принтери и мултифункционални устройства” 1 Скенер с автоматично подаване на листа (ADF) - 8 бр. 2 Мултифункционално устройство тип 1 - 10 бр. 3 Цветен принтер - 2 бр. 4 Монохромен лазерен принтер - 64 бр. 5 Мултифункционално устройство – монохромно - 20 бр. 6 Мултифункционално устройство –тип 2 - 3 бр. Обособена позиция № 3 „Специализирани принтери” 1. 3D Принтер - 1 бр. 2. Фотопринтер комплект - 1 бр. Обособена позиция № 4 „Режекторен филтър” 1. Режекторен филтър - 35 бр.
Покана с приложения: (Публикувано на 06.11.2017 г., 14:37 ч.)
Протоколи (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:24 ч.)
Доклад (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:27 ч.)
Решение (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:31 ч.)
Договор (Публикувано на 24.01.2018 г., 17:39 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:40 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:41 ч.)
Приключване на договор (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:52 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:55 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 29.03.2018 г., 15:57 ч.)
 
Осигуряване на ресторантьорски услуги и кетъринг за нуждите на ДАНС в гр. София и страната
There are no translations available.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (811281)
Получен на: 23-10-2017
Номер на поръчката: 01666-2017-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: "Осигуряване на ресторантьорски услуги и кетъринг за нуждите на ДАНС в гр. София и страната" по обособени позиции №1„Осигуряване на ресторантьорски услуги за официални обеди и вечери на територията на гр. София” и № 2 „Осигуряване на ресторантьорски услуги за работни обеди и вечери на територията на гр. София”
Описание: Услугата представлява цялостна организация, подготовка и кулинарна технология за приготвяне и доставяне на храна, както и необходимо обслужване в ресторанти с българска, европейска и гурме кухня за официални и работни обеди и вечери на територията на гр. София.
Покана с приложения (Публикувано на 23.10.2017 г., 17:21 ч.)
Съобщение (Публикувано на 03.11.2017 г., 13:17 ч.)
Протоколи (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:23 ч.)
Доклад (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:25 ч.)
Решение (Публикувано на 24.11.2017 г., 16:44 ч.)
Договор (Публикувано на 24.01.2018 г., 17:36 ч.)

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 24