Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – „Дънна платка” - Обособена позиция № 2 – „RAM памет” - Обособена позиция № 3 – „Твърд диск” - Обособена позиция № 4 – „Процесор” - Обособена позиция № 5 – „Оптична мрежова карта” - Обособена позиция № 6 – „Захранване” - Обособена позиция № 7 – „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

 15/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Документация

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 eЕЕДОП

 

 Протокол

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:35 часа)

  Доклад

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:36 часа)

  Решение

(Публикувано на 31.08.2018 г., 10:42 часа)

 Решение

 (Публикувано на 08.10.2018 г., 15:02 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:38 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:39 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:04 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:07 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 21.01.2019 г., 17:39 часа)

 

 

 
„Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
There are no translations available.

Номер на поръчката: 01666-2018-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Обявление

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Документация

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Приложения:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 еЕЕДОП  
 Разяснения

(Публикувано на 02.07.2018 г., 13:50 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 15:39 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 16:27 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:21 часа)

 Приложение в Word

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 13:16 часа)

 Решение за прекратяване на об. позиция № 3

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 16:11 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:00 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:01 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:05 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:54часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:55 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:56 часа)

 

 

 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

Номер на поръчката: 01666-2018-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Държавна агенция „Национална сигурност”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Обявление

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Документация

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Съобщение за  отваряне на ценови предложения  

(Публикувано на 15.08.2018 г., 16:49 часа)

 Протокол № 1

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Протокол № 2

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Доклад

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:22 часа)

 Решение

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 26.10.2018 г., 11:41 часа)

 
Доставка на природен газ за обекти на ДАНС
There are no translations available.

Предмет на поръчката:

 

Доставка на природен газ за обекти на Държавна агенция "Национална сигурност"

Документ:

 

Решение за откриване на процедура (844218)

Номер на поръчката:

 

01666-2018-0001

Процедура:

 

 Договарянe без предварително обявление

Заключение от извършен контрол:

 

Становище за осъществен контрол

(Публикувано на 29.05.2018 г., 15:24 часа)

Договор CNT-136428-A

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)

Договор CNT-136429-B

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)

 
Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.


Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" - id-9075260

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

14.05.2018 г., 17:30 ч.; Срокът за подаване на оферти е удължен до 21.05.2018 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 16.05.2018 г. ; 10:00 ч.   Дата за отваряне на офертите след удължаване на срока за подаване е 23.05.2018 г.      10;00 часа

 

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2018 г., 11:00 ч.)

Приложения:

 

  (Публикувани на 24.04.2018г., 11:00 ч.)

 Протокол

   (Публикувани на 30.05.2018г., 15:20 ч.)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 24