„Комплексна услуга по организация на две експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС
There are no translations available.

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (896347)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Описание:

Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:03 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:05 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:11 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:13 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:17 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:22 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:31 часа)

 Договор

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 18:01 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 17.06.2019 г., 18:04 часа)

Обявление за приключил договор

 (Публикувано на 19.09.2019 г., 17:34 часа)

 
Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация”  с общ брой артикули -275.

Краен срок за получаване на оферти:

05.02.2019   17:30

 Решение:

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Обявление

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10часа)

 Документация

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.46 часа)

 Решение

  (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.47 часа)

 Договор

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.30 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.31 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  (Публикувано на 07.06.2019 г., 12.00 часа)

 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.

Краен срок за получаване на оферти:

07/01/2019 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:37 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:38 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:08 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:27 часа)

 Протокол

  (Публикувано на 06.02.2019 г., 11.25 часа)

 Доклад

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.28 часа)

 Решение

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.30 часа)

 Решение на КЗК

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:26 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:29 часа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции"
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции”

Описание:

Обществената поръчка за доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции е разделена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120;
Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100;
Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

Краен срок за получаване на оферти:

02/11/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Документация

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 еЕЕДОП

(Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Разяснения

 Публикувано на 15.10.2018 г., 12.20 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:15 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:17 часа)

 Решение

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:18 часа)

 Решение

 (Публикувано на 13.12.2018 г., 08:52 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:50 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:52 часа)

 Договор

 

 
"Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”
There are no translations available.

 

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1„Модули, приемници и други елементи за системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение – 157 броя. Обособена позиция № 2„IP камери за видеонаблюдение” 5 броя.

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 

Краен срок за получаване на оферти:

 

 

 22/08/2018 17:30

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

29.08.2018 г.  17:30 ч.

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 05.09.2018 г., 12:00 часа)

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 24