Обществена поръчка ID 9015268 по реда на ЗОП
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на канцеларски материали – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №2)

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

17.05.2013 г., 17.00 ч.

 


  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9015268 09.05.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7 Приложение № 6 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 
Обществена поръчка ID 9015144 по реда на ЗОП
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа спецификация (Приложение № 2)

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

15.05.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9015144 07.05.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7   Приложение № 6 – образец на декларация
   
8 Приложение № 7 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

 

 

 
Обществена поръчка ID 9014768 по реда на ЗОП
There are no translations available.

 

Възложител:  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)
Предмет на поръчката:  Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на  Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа      спецификация (Приложение № 2)
Място на подаване на офертите:  гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
Краен срок:  08.05.2013 г., 17.00 ч.
  

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 Next > End >>

Page 24 of 24