„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939581)

Номер на поръчката:

01666-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”

Описание:

Обществената поръчка е разделена на7обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудванетип 1”;Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали”;Обособена позиция № 3 – „Електронни компоненти”;Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване”;Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация”;Обособена позиция № 6 – „Устройства за комуникация LTE;Обособена позиция № 7 – „Комуникационно оборудванетип 2.

Краен срок за получаване на оферти:

22/11/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

 e-EEДОП

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.27 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.29 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.30 часа)

 Договор

 (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.08 часа)

 Договор

  (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.10 часа)

 Обавление за възложена поръчка

  (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.13 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 02.03.2020 г., 14.23 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 09.03.2020 г., 11.30 часа)

 
Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация
Обществени поръчки
There are no translations available.

Име:

Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Описание:

 

Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 15.10.2019 г., 17:30 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 28/10/2019 г. до 17:30 часа

Удължаване на срока за получаване на оферти:

  04/11/2019 г. до 17:30 часа

 Отваряне на офертите

 05/11.2019 от 10:00 часа

 Приложения към обявата

 

(Публикувано на 15.10.2019 г., 17:30 часа)

 

 Протокол

 (Публикувано на 08.11.2019 г., 16:55 часа)

 

 

 
„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933174)

Номер на поръчката:

01666-2019-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” за следните видове горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива:

1. горива;
      - автомобилен бензин А-95Н
      - автомобилен бензин А-98Н и/или А-100Н
      - дизелово гориво за автомобили
2. смазочни материали;
      - синтетични масла
      - полусинтетични масла
      - минерални масла
3. специални течности и добавки за горива;
      - антифриз
      - течност за чистачки
      - спирачна течност
      - хидравлична течност
      - добавка за гориво
         - добавка „AdBlue®“ 

Краен срок за получаване на оферти:

18/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 Протокол

   (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

 Доклад

  (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

 Решение

  (Публикувано на 04.12.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 07.05.2020 г., 17.32 часа)

Договор

 (Публикувано на 07.05.2020 г., 17.37 часа)

 
„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932490)

Номер на поръчката:

01666-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”. Общественатапоръчка еразделена нa обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1„Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение”;

Обособена позиция № 2„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1;

Обособена позиция № 3„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2;

Обособена позиция № 4 – Турникети за контрол на достъпа”

Краен срок за получаване на оферти:

15/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 24.09.2019 г., 17.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Решение

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Договор

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Договор

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Обявление за приключил договор

  (Публикувано на 10.01.2020 г., 18.00 часа)

 Обявление за приключил договор

  (Публикувано на 27.03.2020 г., 16.49 часа)

 
Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“
There are no translations available.

Име:

„Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“

Описание:

„Изработка, печат и доставка на материали (папки, картони и др.) за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на възложителя..

 Събиране на оферти с обява

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 30.08.2019 г., 18:37 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 17/09/2019    17:30 часа

Отваряне на получените оферти:

 18/09/2019    14:00 часа

Приложения към обява

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 18:48 часа)

Протокол

 (Публикувано на 03.10.2019 г., 16:45 часа)

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 24