There are no translations available.

  • Предоставяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по европейска програма с предмет: Доставка, инсталиране и конфигуриране на Система за наблюдение и реакция на киберинциденти

      Съобщение

      Техническа спецификация

 

  • Закупуване и поддръжка на софтуер за обработка на информация от публичното пространство, подпомагащ изготвянето на анализи за развитието на радикализацията

       Покана

       Приложение 1

      Приложение 2