There are no translations available.

Държавна агенция "Национална сигурност"

1407 гр. София

бул. "Черни връх" No 45

тел. (02) 814 71 09

факс: (02) 963 21 88

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА за откриване на парични гаранции по обществени поръчки, провеждани от Държавна агенция "Национална сигурност":

Банка: Българска народна банка (БНБ)

Адрес: 1000 София, пл. "Княз Александър І" № 1

Получател: Държавна агенция "Национална сигурност"

IBAN: BG08 BNBG 9661 3300 1468 01

BIC: BNBG BGSD

 

БАНКОВА СМЕТКА за преводи, плащания по договори и закупуване на тръжна документация за обществени поръчки и търгове, провеждани от Държавна агенция "Национална сигурност":

Банка: Българска народна банка (БНБ)

Адрес: 1000 София, пл. "Княз Александър І" № 1

Получател: Държавна агенция "Национална сигурност"

IBAN: BG70 BNBG 9661 3000 1468 01

BIC: BNBG BGSD

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

 

 

 

 

 

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.