„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898406)

Номер на поръчката:

01666-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация по обособени позиции:- Обособена позиция № 1 – „Оборудване за оптични мрежи”; - Обособена позиция № 2 – „Материали и оборудване за комуникация”; - Обособена позиция № 3 – „Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A”;- Обособена позиция № 4 – „Измервателни low-loss RF - кабели за прецизни измервания в диапазона DC - 18 GHz”; - Обособена позиция № 5 – „Аудио аксесоари”

Краен срок за получаване на оферти:

04/04/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09.05часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:06 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:07 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 05.03.2019 г., 09:29 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 11.03.2019 г., 17:15 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 21.03.2019 г., 15:25 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 25.03.2019 г., 10.40 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.48 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.50 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 07.05.2019 г., 13.53 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 27.05.2019 г., 13.40 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 договор

 (Публикувано на 29.07.2019 г., 14.30 часа)

 информация за приключен договор

 

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 09.30 часа)

 

 информация за приключен договор

 (Публикувано на 11.12.2019 г., 16.00 часа)