Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896389)

Номер на поръчката:

01666-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”; - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

Краен срок за получаване на оферти:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:12 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:14 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:26 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 17:29 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:39 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:41 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 24.04.2019 г., 16:43 часа)

Решение за изменение на решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 19.06.2019 г., 16:57 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:37 часа)

Договор с приложения

(Публикувано на 01.07.2019 г., 17:35 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 15.08.2019 г., 09:51 часа)

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:45 часа)

Договор с приложения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 16:47 часа)

Обявление за приключване на договор

(Публикувано на 13.09.2019 г., 17:05 часа)