„Комплексна услуга по организация на две експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС
There are no translations available.

Документ:

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки (896347)

Номер на поръчката в РОП:

01666-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС

Описание:

Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

29/03/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:03 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:05 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:11 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.02.2019 г., 15:13 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:17 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:22 часа)

Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 22.04.2019 г., 16:31 часа)

 Договор

 (Публикувано на 17.06.2019 г., 18:01 часа)

Обявление за възложена поръчка

(Публикувано на 17.06.2019 г., 18:04 часа)

Обявление за приключил договор

 (Публикувано на 19.09.2019 г., 17:34 часа)