Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация

Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация”  с общ брой артикули -275.

Краен срок за получаване на оферти:

05.02.2019   17:30

 Решение:

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Обявление

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10часа)

 Документация

 ((Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 15.01.2019 г., 13:10 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.46 часа)

 Решение

  (Публикувано на 20.02.2019 г., 16.47 часа)

 Договор

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.30 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 14.31 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  (Публикувано на 07.06.2019 г., 12.00 часа)