Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.

Краен срок за получаване на оферти:

07/01/2019 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:37 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 16:38 часа)

 Документация

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:08 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 03.12.2018 г., 17:27 часа)

 Протокол

  (Публикувано на 06.02.2019 г., 11.25 часа)

 Доклад

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.28 часа)

 Решение

  Публикувано на 06.02.2019 г., 11.30 часа)

 Решение на КЗК

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:26 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 09.05.2019 г., 13:29 часа)