"Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции"
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции”

Описание:

Обществената поръчка за доставка на офис и кухненско обзавеждане по обособени позиции е разделена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на метални каси и метални шкафове по спецификация“ с общ брой артикули - 120;
Обособена позиция № 2 – „Доставка на метални стелажи по спецификация“ с общ брой артикули - 100;
Обособена позиция № 3 –„Доставка на столове по спецификация“ с общ брой артикули – 270.

Краен срок за получаване на оферти:

02/11/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Документация

 (Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 еЕЕДОП

(Публикувано на 01.10.2018 г., 09:01 часа)

 Разяснения

 Публикувано на 15.10.2018 г., 12.20 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:15 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:17 часа)

 Решение

 (Публикувано на 19.11.2018 г., 16:18 часа)

 Решение

 (Публикувано на 13.12.2018 г., 08:52 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:50 часа)

 Договор

 (Публикувано на 07.01.2019г., 17:52 часа)

 Договор