"Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”
There are no translations available.

 

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на система за физическа сигурност, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1„Модули, приемници и други елементи за системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение – 157 броя. Обособена позиция № 2„IP камери за видеонаблюдение” 5 броя.

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 

Краен срок за получаване на оферти:

 

 

 22/08/2018 17:30

удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти:

29.08.2018 г.  17:30 ч.

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 14.08.2018 г., 18:37 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 05.09.2018 г., 12:00 часа)