Доставка на компютри и хардуер по спецификация
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на компютри и хардуерно оборудване - по спецификация

Описание:

Обществената поръчка за доставка на компютри и хардуерно оборудване е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Сървърни конфигурации”; Обособена позиция № 2 „Компютърна конфигурация; Обособена позиция № 3 „Настолни компютри”; Обособена позиция № 4 „Преносими компютри”; Обособена позиция № 5 „Монитори”.

Краен срок за получаване на оферти:

30/08/2018 17:30

 Решение:

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 Документация

 (Публикувано на 30.07.2018 г., 18:32 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 31.07.2018 г., 11:31 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 13.08.2018 г., 18:08 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:00часа)

 Доклад

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09:02 часа)

 Решение

 (Публикувано на 27.09.2018 г., 09.03 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 17.54 часа)

 Договор

 (Публикувано на 29.11.2018 г., 18.03 часа)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)

 (Публикувано на 12.04.2019 г., 15.59 часа)