„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0005

Процедура:

Договаряне

Име:

„Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”

Описание:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на топлинна енергия за сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София, за срок от четири години”. 2. Прогнозната стойност за период от 4 (четири) години е 350 000,00 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти (сгради).

 Решение за откриване

 (Публикувано на 19.07.2018 г., 16:09 ч.)

 Становище за осъществен контрол

 (Публикувано на 17.08.2018 г., 14:23 ч.)

 Договор

 (Публикувано на 04.09.2018 г., 15:15 ч.)

 Допълнително споразумение

 (Публикувано на 31.10.2019 г., 11:00 ч.)

 Допълнително споразумение № 2

 

 (Публикувано на 14.02.2020 г., 10:45 ч.)

 

 Допълнително споразумение № 3

(Публикувано на 03.06.2020 г., 11:10 ч.)