Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – „Дънна платка” - Обособена позиция № 2 – „RAM памет” - Обособена позиция № 3 – „Твърд диск” - Обособена позиция № 4 – „Процесор” - Обособена позиция № 5 – „Оптична мрежова карта” - Обособена позиция № 6 – „Захранване” - Обособена позиция № 7 – „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

 15/08/2018 17:30

 Решение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Обявление

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 Документация

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:35 часа)

 eЕЕДОП

 

 Протокол

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:35 часа)

  Доклад

 (Публикувано на 31.08.2018 г., 10:36 часа)

  Решение

(Публикувано на 31.08.2018 г., 10:42 часа)

 Решение

 (Публикувано на 08.10.2018 г., 15:02 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:35 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:38 часа)

 Договор

 (Публикувано на 08.11.2018 г., 13:39 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:04 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 20.12.2018 г., 18:07 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 21.01.2019 г., 17:39 часа)