„Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
There are no translations available.

Номер на поръчката: 01666-2018-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на нови тонер касети, глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Обявление

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Документация

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 Приложения:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 

(Публикувано на 27.06.2018 г., 14:40 часа)

 еЕЕДОП  
 Разяснения

(Публикувано на 02.07.2018 г., 13:50 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 15:39 часа)

 Разяснение

(Публикувано на 09.07.2018 г., 16:27 часа)

 Разяснение

 (Публикувано на 12.07.2018 г., 17:21 часа)

 Приложение в Word

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 13:16 часа)

 Решение за прекратяване на об. позиция № 3

 (Публикувано на 18.07.2018 г., 16:11 часа)

 Протокол 1

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:00 часа)

 Протокол 2

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:01 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 15.08.2018 г., 16:05 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:54часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:55 часа)

 Договор

 Публикувано на 19.10.2018 г., 16:56 часа)