„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

Номер на поръчката: 01666-2018-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Държавна агенция „Национална сигурност”
Описание: Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2018 17:30
 Решение

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Обявление

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Документация

(Публикувано на 13.06.2018 г., 17:10 часа)

 Съобщение за  отваряне на ценови предложения  

(Публикувано на 15.08.2018 г., 16:49 часа)

 Протокол № 1

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Протокол № 2

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:17 часа)

 Доклад

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:22 часа)

 Решение

(Публикувано на 07.09.2018 г., 17:37 часа)

 Договор

 (Публикувано на 26.10.2018 г., 11:41 часа)