Доставка на природен газ за обекти на ДАНС
There are no translations available.

Предмет на поръчката:

 

Доставка на природен газ за обекти на Държавна агенция "Национална сигурност"

Документ:

 

Решение за откриване на процедура (844218)

Номер на поръчката:

 

01666-2018-0001

Процедура:

 

 Договарянe без предварително обявление

Заключение от извършен контрол:

 

Становище за осъществен контрол

(Публикувано на 29.05.2018 г., 15:24 часа)

Договор CNT-136428-A

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)

Договор CNT-136429-B

 

(Публикувано на 25.07.2018 г., 15:01 часа)