Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.


Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" - id-9075260

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

14.05.2018 г., 17:30 ч.; Срокът за подаване на оферти е удължен до 21.05.2018 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 16.05.2018 г. ; 10:00 ч.   Дата за отваряне на офертите след удължаване на срока за подаване е 23.05.2018 г.      10;00 часа

 

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2018 г., 11:00 ч.)

Приложения:

 

  (Публикувани на 24.04.2018г., 11:00 ч.)

 Протокол

   (Публикувани на 30.05.2018г., 15:20 ч.)