Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
There are no translations available.

Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Име: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции.
Описание: Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции: Обособена позиция № 1– „Твърд диск”; Обособена позиция № 2 – „Комуникационни компоненти”; Обособена позиция № 3 – „Вентилатори”; Обособена позиция № 4 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас”.
Документи: (Публикувано на 13.11.2017 г., 17:14 ч.)
Удължаване на срока за подаване на оферти (Публикувано на 21.11.2017 г., 17:14 ч.)
Протокол (Публикувано на 12.12.2017 г., 17:14 ч.)
Договор (Публикувано на 22.12.2017 г., 14:32 ч.)