„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции, както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
There are no translations available.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (813415)
Номер на поръчката: 01666-2017-0009
Процедура: Договаряне
Име: „Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване по обособени позиции както следва: „Периферни устройства и носители на информация”, „Принтери и мултифункционални устройства”, „Специализирани принтери” и „Режекторен филтър”.
Описание: Обособена позиция № 1 „Периферни устройства и носители на информация” 1 Тонколона 2 бр. 2 Клавиатура - гъвкава 2 бр. 3 Клавиатура 32 бр. 4 Клавиатури тип 1 20 бр. 5 Мишки 20 бр. 6 Компютърна мишка 43 бр. 7 Компютър-на мишка безжична 5 бр. 8 Звукова карта външна 15 бр. 9 Карти- памет 32GB 10 бр. 10 Карти- памет 64GB 18 бр. 11 DVR-USB 2 бр. 12 Модем USB 4G 6 бр. 13 USB HUB 4 бр. 14 Удължителен кабел за usb 10 бр. 15 Patch кабел 36 бр. 16 Външно записващо устройство Blue -Ray 6 бр. 17 Преходник към dvi 12 бр. 18 М.2/МSATA TO SATA адаптер 5 бр. 19 Външен HDD тип 1 - 10 бр. 20 Външен HDD тип 2 - 1 бр. 21 Станция за копиране на твърди дискове 2 бр. 22 USB FLASH памет 8GB – тип 1 - 400 бр. 23 USB FLASH памет 8GB – тип 2 - 260 бр. 24 USB FLASH памет 16GB - 10 бр. Обособена позиция № 2 „Принтери и мултифункционални устройства” 1 Скенер с автоматично подаване на листа (ADF) - 8 бр. 2 Мултифункционално устройство тип 1 - 10 бр. 3 Цветен принтер - 2 бр. 4 Монохромен лазерен принтер - 64 бр. 5 Мултифункционално устройство – монохромно - 20 бр. 6 Мултифункционално устройство –тип 2 - 3 бр. Обособена позиция № 3 „Специализирани принтери” 1. 3D Принтер - 1 бр. 2. Фотопринтер комплект - 1 бр. Обособена позиция № 4 „Режекторен филтър” 1. Режекторен филтър - 35 бр.
Покана с приложения: (Публикувано на 06.11.2017 г., 14:37 ч.)
Протоколи (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:24 ч.)
Доклад (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:27 ч.)
Решение (Публикувано на 27.11.2017 г., 17:31 ч.)
Договор (Публикувано на 24.01.2018 г., 17:39 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:40 ч.)
Договор (Публикувано на 27.11.2018 г., 17:41 ч.)
Приключване на договор (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:52 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 09.03.2018 г., 16:55 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 29.03.2018 г., 15:57 ч.)