Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Wednesday, 13 September 2017 12:04
There are no translations available.

Element Selection  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9068258

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

27.09.2017 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 29.09.2017 г.          (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)

Приложения:

            2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

(Публикувани на 13.09.2017 г., 13:10 ч.)
 Удължаване на срока  за получаване на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗОП.

 02.10.2017 г, 17:30 ч. (Публикувано на 28.09.2017 г.)

 Дата на отваряне на офертите:  04.10.2017 г. 10:00 ч., сграда на ДАНС, гр. София, бул. Черни връх № 45.
 Протокол
 (Публикувани на 17.10.2017 г., 13:11 ч.)