Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2017-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване

 Описание:

 Предмет на обществената поръчка е „Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване” – по обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – „Дънна платка” - Обособена позиция № 2 – „RAM памет” - Обособена позиция № 3 – „Твърд диск” - Обособена позиция № 4 – „Компютърни компоненти” - Обособена позиция № 5 – „Захранване” - Обособена позиция № 6 – „Комуникационни компоненти” - Обособена позиция № 7 – „Вентилатори” - Обособена позиция № 8 – „Сменяема касета за външно устройство” - Обособена позиция № 9 – „Резервни части и компоненти за компютри висок клас” - Обособена позиция № 10 – „Друго”.

Краен срок за получаване на оферти

29/09/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Решение

  (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:21 ч.)

Обявление

  (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:23 ч.)

Документация с приложения   (Публикувано на 28.08.2017 г., 16:26 ч.)
Протокол  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:21 ч.)
Доклад  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:23 ч.)
Решение  (Публикувано на 24.10.2017 г., 15:36 ч.)
Договор  (Публикувано на 22.12.2017 г., 14:32 ч.)
Приключване на договор  (Публикувано на 29.03.2018 г., 16:21 ч.)