„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация PDF Print E-mail
There are no translations available.

Номер на поръчката:

01666-2017-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация.

 Описание:

Обществената поръчка за доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника” – по спецификация, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Комуникационно оборудване за оптични мрежи”- с общ брой артикули 125; Обособена позиция № 2 „Комуникационно оборудване за телефония” – с общ брой артикули 102; Обособена позиция № 3 „Маршрутизатори и комутатори” – с общ брой артикули 815; Обособена позиция № 4 „Аудио аксесоари” – с общ брой артикули 57; Обособена позиция № 5 „Устройства за комуникация” – с общ брой артикули 6; Обособена позиция № 6 „Оборудване и аксесоари за радиостанции” – с общ брой артикули 461; Обособена позиция № 7 „Оборудване за радиорелейна станция” – с общ брой артикули 1.

Краен срок за получаване на оферти

17/08/2017 17:30

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 10.07.2017 г., 11:07 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 10.07.2017 г., 11:10 ч.)

Документация

(Публикувано на 10.07.2017 г., 11:12 ч.)

 Протокол

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:30 ч.)

 

 Доклад

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:32 ч.)

 

 Решение за определяне на изпълнител

 

(Публикувано на 18.09.2017 г., 17:33 ч.)

 

 Договор фс-18-170 с приложения, 1, 2, 3

 (Публикувано на 15.11.2017 г., 17:00 ч.)