„Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Tuesday, 30 May 2017 08:17
There are no translations available.

 

Номер: 01666-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Описание:

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за принтерна и копирна техника – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Доставка на нови тонер касети и мастилени глави за принтерна и копирна техника Hewlett-Packard”; 2. Обособена позциция № 2 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Lexmark”; 3. Обособена позиция № 3 „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори за принтерна и копирна техника Brother”; 4. Обособена позиция № 4 „Доставка на нови тонер касети, мастилени глави и фотокондуктори за друга принтерна и копирна техника”, 5. Обособена позиция № 5 „Доставка на фотокондуктори, разни – по спецификация” - на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението по реда предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП)

Краен срок за получаване на оферти:

26/06/2017 17:30

 

Място на подаване на офертите:

 гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

 Решение

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

 Обявление

 (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)

Документация: (Публикувано на 30.05.2017 г., 11:20 ч.)
Разяснение № 1 (Публикувано на 02.06.2017 г., 11:22 ч.)

 Разяснения № 2       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:12 ч.)

 Разяснения № 3       (Публикувано на 05.06.2017 г., 17:15 ч.)

 Протокол                  (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:15 ч.)

 Решение                   (Публикувано на 25.07.2017 г., 15:19 ч.)

Договори                   (Публикувано на 20.09.2017 г., 16:50 ч.)

ФС-18 - 133 и приложения 1-2

ФС -18 - 131 и приложение

ФС - 18 - 132 и приложение