„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Monday, 24 April 2017 13:16
There are no translations available.

 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

04.05.2017 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 24.04.2017 г., 15:05 ч.)

Приложения №:

1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14

 

(Публикувано на 24.04.2017 г., 15:15 ч.)

 Протокол    

(Публикувано на 17.05.2017 г., 15:25 ч.)