Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Friday, 04 November 2016 16:48
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" с ID 9058245

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

25.11.2016 г., 17:30 ч.

 Дата на отваряне на офертите:

 

 29.11.2016 г.          (Публикувано на 18.11.2016 г., 17:32 ч.)

 

Обява за обществена поръчка (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:10 ч.)
Документация (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:15 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 04.11.2016 г., 17:16 ч.)

Протокол от работата на комисията (Публикувано на 02.12.2016 г., 16:03 ч.)