„Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
There are no translations available.

 

Номер на поръчката: 01666-2016-0007
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на външни устройства, материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2016 17:30
 Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)

 Обявление

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:51 ч.)
 Разяснения  (Публикувано на 09.11.2016 г., 14:20 ч.)
 Протокол   (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:10 ч.)
 Решение    (Публикувано на 28.11.2016 г., 16:20 ч.)
Договори:  
 ФС-18-451  (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:49 ч.)
 ФС-18-450 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:52 ч.)
 ФС-18-448 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:58ч.)
 ФС-18-447 (Публикувано на 18.01.2017 г., 17:59 ч.)
Изпълнен договор:   
ФС-18-451  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:40 ч.)
ФС-18-447  (Публикувано на 24.01.2017 г., 17:45 ч.)
ФС-18-450  (Публикувано на 23.02.2017 г., 16:26 ч.)
ФС-18-448  (Публикувано на 08.03.2017 г., 11:56 ч.)