Доставка на компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публично състезание с предмет "Доставка на компютри и хардуер - по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

17.11.2016 г., 17:30 ч.

Решение (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Обявление (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Документация (Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)
Образци на документи

(Публикувано на 28.10.2016 г., 09:33 ч.)

Отговор на запитване (Публикувано на 07.11.2016 г., 17:24 ч.)
Протокол от работата на комисията (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:10 ч.)
Решение за избор на изпълнители (Публикувано на 28.11.2016 г., 17:12 ч.)
 Договори:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:16ч.)
 ФС-18-443  (Публикувано на 16.01.2017 г., 17:21 ч.)
 Изпълнен договор:  
 ФС-18-442  (Публикувано на 22.02.2017 г., 17:41 ч.)
 ФС-18-443 (Публикувано на 30.03.2017 г., 12:01 ч.)