Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Публично състезание с предмет "Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

04.11.2016 г., 17:30 ч.

Решение   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:15 ч.)
Обявление   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:17 ч.)
Документация   (Публикувано на 13.10.2016 г., 16:20 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 13.10.2016 г., 16:25 ч.)

Отговор на запитване   (Публикувано на 21.10.2016 г., 17:40 ч.)
Протокол за допустимост   (Публикувано на 11.11.2016 г., 14:10 ч.)
Съобщение за отваряне на ценови оферти    (Публикувано на 18.11.2016 г., 17:50 ч.)
Протокол от работата на комисията   (Публикувано на 29.11.2016 г., 16:05 ч.)
Решение за избор на изпълнители   (Публикувано на 29.11.2016 г., 16:07 ч.)
 Договори:    
 ФС-18-445    (Публикувано на 18.01.2017 г., 18:00 ч.)
 ФС-18-446    (Публикувано на 18.01.2017 г., 18:01 ч.)
Изпълнени договори     (Публикувано на 01.03.2017 г., 14:10 ч.)
Изпълнени договори    (Публикувано на 15.03.2017 г., 14:02 ч.)