„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация.
Thursday, 29 September 2016 15:05
There are no translations available.

Предмет на поръчката:

 

„Доставка на зимни и летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” – по спецификация

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

06.10.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 29.09.2016 г., 15:05 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 29.09.2016 г., 15:10 ч.)

Протокол  

(Публикувано на 14.10.2016 г., 12:00 ч.)