Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
There are no translations available.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Публично състезание с предмет "Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции"

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

11.10.2016 г., 17:30 ч.

Решение   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:00 ч.)
Обявление   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:05 ч.)
Документация   (Публикувано на 14.09.2016 г., 11:10 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 14.09.2016 г., 11:15 ч.)

Разяснение № 1  

 (Публикувано на 19.09.2016 г., 17:25 ч.)

Разяснение № 2  

 (Публикувано на 21.09.2016 г., 15:25 ч.)

Разяснение № 3  

 (Публикувано на 29.09.2016 г., 17:11 ч.)

Разяснение № 4  

 (Публикувано на 29.09.2016 г., 17:12 ч.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения  

 (Публикувано на 24.10.2016 г., 17:32 ч.)

 Протокол  

 (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:03 ч.)

 Решение  

 (Публикувано на 04.11.2016 г., 17:10 ч.)

 Договори:  

 

 договор № ФС-18-412  

  (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:12 ч.)

 договор № ФС-18-413  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:16 ч.)

 договор № ФС-18-416  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:19 ч.)

 договор № ФС-18-418  

 (Публикувано на 06.01.2017 г., 17:24 ч.)

 Изпълнени договори:  

 

 ФС-18-412  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:12 ч.)

 ФС-18-413  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:15 ч.)

 ФС-18-416  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:17 ч.)

 ФС-18-418  

 (Публикувано на 17.01.2017 г., 10:20 ч.)