„Комплексна услуга по организация на първа експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз
There are no translations available.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Комплексна услуга по организация на първа експертна среща по проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7150 „Пилотна програма за обмен на данни между звената за информация на пътниците”, съфинансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на Европейския съюз с ID 9056456

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

20.09.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 13.09.2016 г., 10:40 ч.)
Документация   (Публикувано на 13.09.2016 г., 10:45 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 13.09.2016 г., 10:50 ч.)

 Разяснение № 1  

 (Публикувано на 19.09.2016 г., 17:28 ч.)

 Протокол  

 (Публикувано на 30.09.2016 г., 17:38 ч.)