„Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

 

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Обществена поръчка-събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” с ID 9056065

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

13.09.2016 г., 17:30 ч.

Обява за обществена поръчка   (Публикувано на 01.09.2016 г., 11:50 ч.)
Документация   (Публикувано на 01.09.2016 г., 11:53 ч.)
Образци на документи  

(Публикувано на 01.09.2016 г., 11:58 ч.)

Протокол  

(Публикувано на 07.10.2016 г., 16:28 ч.)