Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
There are no translations available.

 

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2016-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Описание: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багажи за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" и предоставяне на съпътстващи услуги
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

25/08/2016 17:30

При подаване на офертите участниците следва да имат предвид пропускателния режим, действащ в сградата на възложителя.

Решение (Публикувано на 04.08.2016 г.)
Обявление (Публикувано на 04.08.2016 г.)
Документация за обществената поръчка (Публикувано на 04.08.2016 г.)
Образци на документи (Публикувано на 04.08.2016 г.)
Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти (Публикувано на 24.08.2016 г.)
Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти  (Публикувано на 02.09.2016 г.)
Решение за одобряване на обявление  за изменение или допълнителна информация
(Публикувано на 29.11.2016 г.)
 Протокол № 1

 (Публикувано на 18.01.2017 г.)

 Съобщение за отваряне на ценови предложения

 (Публикувано на 25.01.2017 г.)

Протокол № 2

 (Публикувано на 02.02.2017 г.)

Протокол № 3

 (Публикувано на 02.02.2017 г.)

Решение

  (Публикувано на 02.02.2017 г.)

 Договор ФС-18-46

 (Публикувано на 11.04.2017 г.)

 приложение 1

 

 (Публикувано на 11.04.2017 г.)

 

 приложение 2
 приложение 3
 Допълнително споразумение № 1

 (Публикувано на 22.03.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 (Публикувано на 07.08.2018 г.)