Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9052296
Friday, 08 April 2016 13:33
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9052296

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

21.04.2016 г., 16:00 ч.

Покана с приложения (Публикувано на 08.04.2016 г., 14:50 ч.)
Протокол (Публикувано на 11.05.2016 г., 13:25 ч.)
Договор с "Копи Кан" ООД 

 (Публикуван на 28.06.2016 г., 14:05 ч.)

Договор с "Копи Контрол Къмпани" ЕООД 

(Публикуван на 28.06.2016 г., 14:10 ч.)

Договор с "Илект Бизнес Груп Ко" ЕООД  (Публикуван на 28.06.2016 г., 14:15 ч.)