Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект "Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452" E-mail
Thursday, 31 March 2016 08:49
There are no translations available.

 

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2016-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект "Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEG/AG/PNR/4000004452" по програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз
Описание: Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект "Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEG/AG/PNR/4000004452" по програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз съгласно техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 03/05/2016 16:30
Решение (Публикувано на 31.03.2016 г.)
Обявление (Публикувано на 31.03.2016 г.)
Документация за участие (Публикувано на 31.03.2016 г.)
Образци на документи (Публикувано на 31.03.2016 г.)
Отговор на запитване (Публикувано на 20.04.2016 г.)
Отговор на запитване
(Публикувано на 26.04.2016 г.)
Отговор на запитване (Публикувано на 26.04.2016 г.) 
Протокол за допустимост (Публикувано на 12.05.2016 г.) 
Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 16.05.2016 г.) 
Окончателен протокол за работата на комисията (Публикуван на 03.06.2016 г.) 
Решение за класиране на участниците (Публикувано на 03.06.2016 г.) 
Договор  (Публикувано на 28.06.2016 г.) 
Информация за сключен договор (Публикувано на 28.06.2016 г.) 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Публикувано на 26.07.2016 г.)