Доставка на горива, смазочни материали и специални течности за МПС с карти за безналично плащане за нуждите на ДАНС
Monday, 07 March 2016 10:58
There are no translations available.

 

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2016-0001
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на горива, смазочни материали и специални течности за МПС с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност".
Описание: Доставка на горива, смазочни материали и специални течности за МПС с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" съгласно техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2016 16:30
Решение (Публикувано на 07.03.2016 г.)
Обявление (Публикувано на 07.03.2016 г.)
Документация за участие (Публикувано на 07.03.2016 г.)
Образци на документи (Публикувано на 07.03.2016 г.)
Отговор на запитване
(Публикувано на 05.04.2016 г.)
Протокол за допустимост (Публикувано на 25.04.2016 г.)
Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 28.04.2016 г.)
Окончателен протокол (Публикувано на 10.05.2016 г.)
Решение за класиране на участниците (Публикувано на 10.05.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка (Публикувано на 13.06.2016 г.)
Договор (Публикувано на 13.06.2016 г.)
Допълнително споразумение  (Публикувано на 23.03.2017 г.)
Допълнително споразумение  (Публикувано на 25.04.2018 г.)