Публична покана с предмет: „Доставка на офис сейфове за нуждите на ДАНС”
Wednesday, 11 November 2015 09:19
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Доставка на офис сейфове за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID: 9047505

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

24.11.2015 г., 16:00 ч.

Приложения към поканата (публикувани на 11.11.2015 г., 09:35 ч.)
Въпрос и разяснение (публикуван на 13.11.2015 г., 16:35 ч.)
Протокол (публикуван на 30.11.2015 г., 15:35 ч.)
Договор
(публикуван на 30.12.2015 г., 09:35 ч.)
Плащане по договор (публикувано на 20.01.2016 г., 16:35 ч.)