Публична покана с предмет: „Доставка на лицензи” за изпълнение на дейности по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България"
Friday, 09 October 2015 16:38
There are no translations available.

 

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Доставка на лицензи” за изпълнение на дейности по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 по програма „Превенция и борба с престъпността” с ID: 9046641

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

21.10.2015 г., 16:00 ч.

Приложения към поканата (публикувани на 09.10.2015 г., 17:25 ч.)
Протокол

 Договор

 (публикуван на 11.12.2015 г., 15:55 ч.)

Плащане по договор със "Стемо" ООД

(публикувано на 20.01.2016 г., 15:20 ч.)

Освободена гаранция за изпълнение на договор

(публикувано на 20.01.2016 г., 15:30 ч.)