„Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенци
Tuesday, 06 October 2015 09:00
There are no translations available.

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0009
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” по обособени позиции.
Описание: Доставка на хардуерно оборудване за изпълнение на дейностите по реализация на проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452” по програма „Превенция и борба с престъпността” по обособени позиции по 3 броя обособени позиции., подробно описани в Технически спецификации - Приложение № 1 към документацията за участие.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/11/2015 16:30
 Обявление  
 Решение (Публикувани на 06.10.2015 г.)  
 Документация  
Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 19.11.2015 г.)
Окончателен протокол (Публикуван на 18.12.2015 г.)
Решение за класиране на участниците (Публикувано на 18.12.2015 г.)
Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 (Публикувано на 18.12.2015 г.)
Договор с "Парафлоу Комюникейшънс" ООД (Публикуван на 25.01.2016 г.)
Договор със "Стемо" ООД (Публикуван на 25.01.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка (Публикувано на 25.01.2016 г.)
Информация за освободени гарнции за участие в обществената поръчка (Публикувано на 09.02.2016 г.)
Информация за изпълнен договор с "Парафлоу Комюникейшънс" ООД (Публикувано на 17.02.2016 г.)
Информация за изпълнен договор със "Стемо" ООД (Публикувано на 17.02.2016 г.)
Информация за освободени гранции за изпълнение на договори  (Публикувано на 08.03.2016 г.)
 Плащания по договори   (Публикувано на 18.03.2016 г.)
 Информация за освободена гаранция  (Публикувано на 18.03.2016 г.)