„Доставка на резервни части за компютри и хардуер – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
Monday, 05 October 2015 13:07
There are no translations available.

.
Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0008
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Доставка на резервни части за компютри и хардуер – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

 16/11/2015 г., 16:00 часа

 Решение

(Публикувани на 05.10.2015 г.)  
 Обявление
 Документация
Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 17.11.2015 г., 17:00 ч.)  
Протокол от работа на комисия (Публикувано на 25.11.2015 г., 13:40 ч.)  
Решение за класиране на участниците (Публикувано на 25.11.2015 г., 13:45 ч.)  
Договор (Публикуван на 11.01.2016 г., 13:45 ч.)  
Освободена гаранция за участие (Публикувано на 20.01.2016 г., 14:15ч.)  
Авансово плащане по договор (Публикувано на 20.01.2016 г., 14:16 ч.)  
Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение (Публикувано на 18.02.2016 г., 11:00ч.)  
Информация за освободена гаранция за авансово плащане (Публикувано на 18.02.2016 г., 11:05ч.)  
Информация за приключване на договора (Публикувано на 18.02.2016 г., 11:07ч.)