Публична покана с предмет: „Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност, за контрол на достъп, за алармени системи и за видеонаблюдение" за нуждите на ДАНС
Friday, 18 September 2015 10:42
There are no translations available.

 

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност, за контрол на достъп, за алармени системи и за видеонаблюдение" за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID: 9046067

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

02.10.2015 г., 16:00 ч.

Приложения:     (публикувано на 18.09.2015 г., 11:40 ч.)
Протокол (публикувано на 15.10.2015 г., 16:40 ч.)
Договор № 18-578 (публикувано на 18.11.2015 г., 10:00 ч.)
Договор № 18-577  (публикувано на 18.11.2015 г., 10:10 ч.)
Договор № 18-587 (публикувано на 18.11.2015 г., 10:15 ч.)
Договор № 18-588  (публикувано на 18.11.2015 г., 10:20 ч.)
Плащане по договори  (публикувано на 18.12.2015 г., 16:20 ч.)
Плащания по договори Декември 2015 г. (публикувано на 20.01.2016 г., 15:00 ч.)
Освобождаване на гаранции за изпълнение на договори (публикувано на 20.01.2016 г., 15:00 ч.)