Доставка на външни устройства за компютри и хардуер - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" по обособени позиции.
Monday, 14 September 2015 18:01
There are no translations available.

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0007
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на външни устройства за компютри и хардуер - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност" по обособени позиции.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

 26/10/2015 16:00 часа

 Решение

 (Публикувани на 14.09.2015 г.)  
 Обявление  
 Документация  
 Разяснения  (Публикувани на 05.10.2015 г.)  
Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти 
 Протокол   (Публикувани на 19.11.2015 г.)  
 Решение за класиране и определяне на изпълнители   (Публикувани на 19.11.2015 г.)  
 Решение за прекратяване   (Публикувани на 19.11.2015 г.)  
 Решение за определяне на нов изпълнител по об. позиция № 5  (Публикувани на 04.12.2015 г.)  
 Освободени гаранции за участие  
 Договор 18-709  
 Договор 18-730  
 Договор 18-727  
 Договор 18-753  
 Плащане по договор 18-709  
 Освободена гаранция за изпълнение на дог. № 18-709  
 Информация за приключил дог. 18-709  
Авансово плащане по договор 18-730 (публикувано на 20.01.2016 г., 15:30 ч.)
Авансово плащане по договор 18-753 (публикувано на 20.01.2016 г., 15:30 ч.)
Авансово плащане по договор 18-727 (публикувано на 20.01.2016 г., 15:30 ч.)
Информация за изпълнен договор 18-753 (публикувано на 28.01.2016 г., 15:30 ч.)
Информация за освобождаване на гаранции (публикувано на 28.01.2016 г., 15:30 ч.)
Освободена гаранция за изпълнение на дог. № 18-730  (публикувано на 22.02.2016 г., 16:10 ч.)
Информация за приключил дог. 18-730

Информация за гаранции по дог. № 18-727

 Информация за гаранция по дог.№ 18-730

 (публикувано на 10.03.2016 г., 16:38 ч.)
 
 Информация за изпълнен дог. 18-727   (публикувано на 10.03.2016 г., 16:47 ч.)