Доставка на компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Friday, 28 August 2015 14:12
There are no translations available.

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0005
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Доставка на компютри и хардуер по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

14/10/2015 17:00

 Решение

 (Публикувани на 28.08.2015 г.)

 Обявление
 Документация
Решение за промяна (Публикувани на 11.09.2015 г.)
Променени документи
Отговор на запитване (Публикуван на 08.10.2015 г.)
Протокол за отваряне на оферти (Публикуван на 28.10.2015 г.)
Съобщение за отваряне на ценови оферти (Публикувано на 30.10.2015 г.)
Окончателен протокол (Публикуван на 11.11.2015 г.)
Решение за класиране (Публикувано на 11.11.2015 г.)
Решение за прекратяване на обособена позиция № 3 - Монитори (Публикувано на 11.11.2015 г.)
Освободени гаранции (Публикувано на 20.11.2015 г.)
Договор с "Контракс"АД (Публикуван на 11.12.2015 г.)
Договор с "Прайм Технолоджис"ЕООД (Публикуван на 11.12.2015 г.)
Обявление за възложена поръчка (Публикувано на 18.12.2015 г.)
Освободени гаранции за участие (Публикувано на 18.12.2015 г.)
Информация за изпълнен договор с "Прайм Технолоджис" ЕООД (Публикувана на 13.01.2016 г.)
Информация за изпълнен договор с "Контракс" АД (Публикувана на 13.01.2016 г.)
Освободени гаранции за участие (Публикувано на 20.01.2016 г.)
Авансово плащане по договор 18-696 (Публикувано на 20.01.2016 г.)
Авансово плащане по договор 18-708 (Публикувано на 20.01.2016 г.)
Информация за освободени гаранции за изпълнение на договор и авансово плащане (Публикувано на 09.02.2016 г.)