„Доставка на софтуер „Oracle Web Logic Server Enterprise Edition” по проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Р. България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/ 4000004452, по програма „Превенция и борба с прес
Friday, 28 August 2015 14:40
There are no translations available.

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Доставка на софтуер „Oracle Web Logic Server Enterprise Edition” по проект „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Р. България HOME/2012/ISEC/AG/PNR/ 4000004452, по програма „Превенция и борба с престъпността”

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

21/10/2015 15:00

 Решение

 (Публикувани на 28.08.2015 г.)  
 Обявление
 Документация
 Решение за промяна  (Публикувани на 11.09.2015 г. 17:05 часа) 
 Променени документи
 Разяснения  
Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти  (Публикувани на 28.10.2015 г. 18:25 часа) 
Протокол  (Публикувани на 11.11.2015 г. 11:06 часа) 
Решение  (Публикувани на 11.11.2015 г. 11:15 часа) 
Освободени гаранции за участие (Публикувано на 18.12.2015 г.) 
Договор (Публикувано на 30.12.2015 г. 11:48 часа) 
Плащане по договор (Публикувано на 30.12.2015 г. 11:52 часа) 
Освободена гаранция за изпълнение на договор (Публикувано на 30.12.2015 г. 12:04 часа) 
Информация за приключил договор (Публикувано на 30.12.2015 г. 12:06 часа)